18 Eylül Çarşamba 2019

Atatürk ve Türk Dünyasında Birlik Düşüncesi

20. yy.’ın son 10 yılına girilirken uluslararası sistemde meydana gelen ve fakat daha sonra bütün sosyal ve ekonomik alanları da etkileyen gelişmeler görülmüştür. Sovyetler...

Türk Dünyası Toplulukları

Altay (Güney Sibirya) Türkleri Başkurtlar Çuvaşlar Gagauzlar Karakalpaklar Kırım Türkleri Saha Türkleri Tataristan Türkleri Bulgaristan Türkleri Romanya Türkleri Makedonya Türkleri Kosova Türkleri Batı...

Türk Dünyası’ndan Şehirler

Abakan Ahıska Almatı Aşkabat Bahçesaray Bakü Belh Bişkek Buhara Çeboksarı Halep Herat İskeçe İşkodra Kaşgar Kazan Kerkük Kırcaali Komrat Köstence Lefkoşa Nalçik Prizren ...

Yakutsk

Saka Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Ayrıca Lena Irmağı kıyısında yer alan bir liman kentidir. Yakutsk şehri Orta Sibirya'da yer almaktadır. Kent, Kuzeydoğu...

Üsküp

Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Ülkenin, kültürel, ekonomik, siyasi ve akademik merkezidir. Ülkenin tek büyük akarsuyu Vardar nehrinin iki yakasına kurulmuştur....

Ufa

Başkurdistan'ın başkenti ve İdil-Ural bölgesinin en önemli kentidir. 'Türklerin Efsane Şehri' olarak da anılan kent, Başkurdistan'ın orta-kuzey kısmında bulunmaktadır. Ufa kelimesi, 'ufak' sözcüğünden gelmektedir. Tarihçe Ufa,...

Tebriz

Tebriz, İran'ın Tahran'dan sonraki ikinci büyük kentidir. İran'ın batısında yer alan Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkentidir. Ayrıca sanayi bakımından da İran'ın en gelişmiş ikinci kentidir....

Semerkant

Semerkant, Özbekistan'ın ikinci büyük şehri ve aynı adlı ilin merkezi olan tarihi Türk kentidir. Özbekistan'ın güney kesiminde yer almaktadır. Biruni ve Kaşgarlı Mahmud'a göre...

Selanik

Yunanistan’ın ikinci büyük kenti ve Makedonya bölgesinin yönetim merkezidir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehirdir. Osmanlılar tarafından inşa edilmiş ve bir süre hapishane olarak...

Prizren

Prizren, Kosova’nın güneyinde yerleşik ikinci büyük ve tarihi şehridir. Prizren, Eski Yugoslavya’dan savaş sonucunda en son ayrılan kenttir. Şehrin Roma devirlerindeki ad varyasyonları Prisrend,...