19 Temmuz Cuma 2019

Yakutsk

Saka Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Ayrıca Lena Irmağı kıyısında yer alan bir liman kentidir. Yakutsk şehri Orta Sibirya'da yer almaktadır. Kent, Kuzeydoğu...

Üsküp

Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Ülkenin, kültürel, ekonomik, siyasi ve akademik merkezidir. Ülkenin tek büyük akarsuyu Vardar nehrinin iki yakasına kurulmuştur....

Ufa

Başkurdistan'ın başkenti ve İdil-Ural bölgesinin en önemli kentidir. 'Türklerin Efsane Şehri' olarak da anılan kent, Başkurdistan'ın orta-kuzey kısmında bulunmaktadır. Ufa kelimesi, 'ufak' sözcüğünden gelmektedir. Tarihçe Ufa,...

Tebriz

Tebriz, İran'ın Tahran'dan sonraki ikinci büyük kentidir. İran'ın batısında yer alan Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkentidir. Ayrıca sanayi bakımından da İran'ın en gelişmiş ikinci kentidir....

Semerkant

Semerkant, Özbekistan'ın ikinci büyük şehri ve aynı adlı ilin merkezi olan tarihi Türk kentidir. Özbekistan'ın güney kesiminde yer almaktadır. Biruni ve Kaşgarlı Mahmud'a göre...

Selanik

Yunanistan’ın ikinci büyük kenti ve Makedonya bölgesinin yönetim merkezidir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehirdir. Osmanlılar tarafından inşa edilmiş ve bir süre hapishane olarak...

Prizren

Prizren, Kosova’nın güneyinde yerleşik ikinci büyük ve tarihi şehridir. Prizren, Eski Yugoslavya’dan savaş sonucunda en son ayrılan kenttir. Şehrin Roma devirlerindeki ad varyasyonları Prisrend,...

Nalçik

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük kentidir. Nalçik kenti Kabardey-Balkar'ın orta kesimlerinde bulunmaktadır. Nalçik adı Kabardey ve Balkar Türkçesinde de kullanılmakta olan nal sözcüğünden...

Lefkoşa

Kıbrıs adasının ortasında yer alan Lefkoşa, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem de Kıbrıs Rum kesiminin başkentidir. Şehrin en büyük özelliği, dünyada iki taraflı...

Köstence

Köstence, Romanya’nın Dobruca bölgesinde, Karadeniz kıyısındaki en büyük liman şehridir. Şehirde önemli bir Türk – Tatar azınlık varlığını devam ettirmektedir. Şehirde yaşayan romanlarda Türkçe...