Kosova Türkleri

244

1375 yılında Osmanlı hakimiyetine giren Kosova, Türk göçleri neticesinde Müslümanlaşan bir başka Balkan ülkesidir. Balkan Savaşları ile kaybedilen Kosova, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya hakimiyetine girmiştir. Yugoslav hükümetinin baskıcı tavrı karşısında dini ve kültürel geleneklerini yaşamakta zorlanan Kosova halkı, 1991’den sonra asıl büyük tehlike ile karşı karşıya gelmiştir. Sırpların Müslümanlara yönelik başlattığı soykırımdan nasibini alan Kosova, 1999 yılında BM Barış Gücü’nün kontrolüne geçmiş, 2008 yılında ise Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kosova Devleti’nin tanıyan ülkelerden biri olarak Türkiye Cumhuriyeti, Kosova’nın yenide yapılanmasında inisiyatif alan güçlerin başında gelmektedir. Günümüzde Türkiye ile sıkı ilişkiler içerisinde olan Kosova’da yaklaşık 20 bin Türk yaşamaktadır. Türkiye Türkçesi Kosova’da kabul edilen resmi diller arasındadır.